VTEM Banners
VTEM Banners

Czech Bulgarian Danish Dutch English Finnish French German Greek Hungarian Italian Norwegian Polish Russian Spanish Swedish Turkish

V souladu se zákonem č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, jsou informace podle § 5 zákona zveřejněny a jsou přístupné na této Úřední desce.

Na základě ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Dětský domov Trnová předkládá jakožto povinný subjekt podle uvedeného zákona, souhrnnou zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací za kalendářní rok 2020:

- Výroční zpráva za rok 2020

- Rozbor hospodaření za rok 2020

- Položkový rozpočet na rok 2021

Používané formuláře v dětském domově

- písemná dohoda o umístění dítěte do Dětského domova Trnová


 

 

Prohlášení o přístupnosti

Copyright © 2014 Dětský domov Trnová. Všechna práva vyhrazena.